Tour Lặn Biển Hòn Mun

900.000 VNĐ/ người lớn

Không biết bơi cũng biết lặn, không tin ư? Đến với tour lặn biển Hòn Mun, du khách sẽ tin ngay thôi. Khám phá đại dương nào.

  • Hàng Ngày
  • Hàng Ngày
  • Xe & Tàu hoặc Cano
Hoàn tiền 100%

Hoàn tiền 100%

Hủy tối đa 12 ngày trước chuyến đi của bạn và được hoàn trả đầy đủ, bao gồm cả phí dịch vụ.