Tham Quan Đảo Điệp Sơn - Dốc Lết

650.000 VNĐ/ người lớn

Nếu đảo Điệp Sơn nổi bật là đảo Robinson nước trong vắt, thì Bãi biển Dốc Lết lại nổi tiếng xa gần du khách đến Nha Trang.

  • Hàng Ngày
  • Hàng Ngày
  • Ô tô du lịch đời mới
Hoàn tiền 100%

Hoàn tiền 100%

Hủy tối đa 12 ngày trước chuyến đi của bạn và được hoàn trả đầy đủ, bao gồm cả phí dịch vụ.